www.familierosseel.be - akten

Documenten Augustus Hindryckx

Geboren op 4 oktober 1889 te Koekelare

Gesneuveld op 26 augustus 1914 te Lesve (prov. Namen)

zie ook bezoek moeke aan haar nonkel 100 jaar later
vake&moeke
foto van August in ons bezit met dank aan dhr Anthony Degrande uit Ichtegem

vake&moeke
vake&moeke
vake&moeke
vake&moeke
akte van overlijden ingeschreven op 22/01/1924
bovenstaande documenten met dank aan dhr Anthony Degrande uit Ichtegem

vake&moeke
vake&moeke
vake&moeke
10e LINIE geschiedenis

vake&moeke
vake&moeke
Namur, 31 oktober 1922 - begraven militair kerkhof Champion

vake&moeke
melding terugsturen medailles
Aan de Heer Minister van Landsverdediging te Brussel
Ik neem de eerbiedige vrijheid u ter kennis
te brengen als dat de juweelen en brevet van
het kruis van ridder in de orde van Leopold II
met den palm, en van het oorlogskruis met den
palm, dewelke verleend werden aan den Heer
Jerôme Hindryckx, te Couckelaere, voor wijlen
zijn gesneuvelden Broeder Auguste, teruggestuurd
zijn geweest door het post Bestuur van Couckelaere
naar uwen bevoegden dienst. Dit uit reden
als dat den Heer Hindrijckx Jerôme, de gemeente
verlaten hadt voor een termijn van twee maanden
teneinde het bieten-seizoen te kunnen doen in
Frankrijk. Op het oogenblik is den Heer Hindryckx
terug in den gemeente en te dezer gelegenheid
Bid ik U eerbiedig de bovengenoemde onderscheidingen
als ook de juweelen en brevetten der zge en der
Herinneringsmedaille te laten geworden.
Gelieve te aanvaarden Mijnheer de minister de
uitdrukking mijner gevoelens van Hoogachting
De schrijver der afdeeling
Van Peteghem

vake&moeke
'Oorlogskruis met palm'
ontvangst oudste broer Jerôme

vake&moeke
'eereteekens van Ridder der Orde van Leopold II, met palm'
ontvangst door Jerôme

vake&moeke
'Herinnerings Medailles'
ontvangst door Jerôme

vake&moeke
'III division d'armée - 10e Régiment de Ligne
'1/08/1914 rentré sous les armes - date du décès 26 août 1914

vake&moeke
'26 jours - aucun chevrons de front - Liége, 20/02/1924

vake&moeke
vake&moeke
Lesve

vake&moeke
begraafplaats - rue de Fernelmont - Marchovelette/Champion

vake&moeke
begraafplaats in de jaren 20 van vorige eeuw

vake&moeke
huidig zicht - le cimetière militaire de Marchovelette

verslag over die periode vind je ondermeer op onderstaande site:
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=411249&sid=5010d21ca0c3ff24dd46bfad116370bf
vake&moeke

Navigatie

Wij wensen u een aangenaam en leerrijk verblijf.